Wiara i wola

Jest potwierdzone, że nie wierzy ten, kto nie chce naprawdę wierzyć…
DD III/16

Zawsze mnie to zastanawiało w dzisiejszej Ewangelii – jak to jest, że w odpowiedzi na mocne słowa niektórzy ludzie zaczynają wierzyć w Jezusa? Jak to jest, że część słuchaczy wpada w coraz większą złość, a w innych wzbudza to prawdziwą wiarę?

Czytaj dalej

Ludzie

Obyśmy nigdy nie zapomnieli, że na ziemi mogą być ludzie, których wieczne zbawienie związał Bóg z naszą gorliwością i naszą modlitwą.
DD I/88

W dzisiejszej Ewangelii, tak jak i wczoraj, znowu jest o uzdrowieniu. Ale nie samo uzdrowienie mnie w niej porusza. Zastanawiają mnie ludzie. Ci, którzy tam są i ci, których tam… nie ma. Bo nie ma nikogo, kto wprowadziłby paralityka do sadzawki (por. J 5, 1-16).

Czytaj dalej

Uwierz Słowu, a wyprzedzi cię

Wierzę, co powiedział Syn Boży.
DD I/77

Urzędnik królewski z dzisiejszej Ewangelii – ojciec szukający ratunku dla chorego syna – wydaje się mieć wiele wspólnego z Franciszkiem Jordanem – też ojcem, pragnącym uratować wszystkich, o których często mówił: dzieci. Obaj stają przed Jezusem. Obaj uczą się przyjmować Jego słowo i obaj doświadczają, jak ono wypełnia się w ich życiu.

Czytaj dalej

Trwały owoc

Pomyśl więc, jaką radość przyniosło ci już to przedsięwzięcie! (…) Jakiego spokoju udziela ci to! Spójrz, Panie, oto jestem, poślij mnie!
DD I/152

Dzisiejszy dzień – kolejny dzień Wielkiego Postu – jest w tej Jordanowej inicjatywie ważny. Przypomniał mi, jak się to wszystko zaczęło.

Czytaj dalej

Kielich krzyża

Naszym zadaniem jest naśladowanie apostołów. Dlatego musimy być gotowi do wypicia kielicha krzyża.
Kapituła z 5.05.1899 r.

Życie według planów człowieka i życie według planów Boga – perykopa na dziś to nie jedyne miejsce takiej konfrontacji w Ewangelii. Rozmowa Jezusa z matką synów Zebedeusza odsłania pełen sens i piękno drogi za Zbawicielem. Drogi, na której zrodziła się pociągająca tak wielu pasja Ojca Jordana.

Czytaj dalej

Exemplis

Najlepszym kazaniem jest dobry przykład, który dajecie.
Kapituła z 23.10.1896 r.

„Mówią bowiem, ale sami nie czynią” – stwierdza Jezus w dzisiejszej Ewangelii, ukazując swoim uczniom niedojrzałość religijnych przywódców z którymi się stykał. Mateuszowa perykopa kojarzy mi się z przemówieniem Ojca Jordana, którego tematem przewodnim jest przykład: Na pierwszym miejscu w wypełnianiu naszego apostolatu znajduje się exemplis, „poprzez przykład” – mówił swoim współbraciom.

Czytaj dalej

Wnętrze

Stań się naprawdę [człowiekiem] wewnętrznym, przebywaj cały czas przed Bogiem i rozmawiaj z nim!
DD I/180

Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumcie – mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Słowo „wszyscy” sugeruje mi, że nie chodzi tylko o otaczających Go słuchaczy, ani nawet o wezwane „tłumy”, ale o wszystkich chrześcijan, wszystkich pokoleń. Całkiem jak w pasji Jordanowej, która – zbudowana na słuchaniu słowa Bożego – obejmowała przecież każdego.

Czytaj dalej

Ukryty w Słowie

Posłuszeństwo – spokój – wola Boża – dobra intencja – zaufanie Bogu – i wierność obowiązkom.
DD II/111

Cieszy mnie zawsze prolog Janowy czytany w ostatnim dniu roku. Jest jak powrót do początku, do istoty, do sensu wszystkiego. Tak po prawdzie – również tego bloga. Bo on też zaczął się – i wciąż się zaczyna – od Słowa.

Czytaj dalej