Zaspokojony głód powołania

Nie pozwól, aby coś przeszkodziło ci żyć całkowicie dla Boga i Jego świętej sprawy!
25.7.1906
DD II/100

Dziś, w niedzielę, Ewangelia opowiada mi o Jezusie karmiącym tłumy, a życiorys bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana przypomina, że właśnie 25 lipca – 143 lata temu – odbyła się jego Msza święta prymicyjna.

Czytaj dalej

Jestem

Bogu niech będą wypowiedziane na wieki nieskończone dzięki, ponieważ uznał dzisiaj
za słuszne przyjąć swego niegodnego sługę do stanu kapłańskiego. Amen.

21 lipca 1878
DD I/142

Błogosławiony Ojcze Franciszku,
czy pozwolisz mi trochę „przerobić” słowa, które zapisałeś sobie 143 lata temu, właśnie 21 lipca, w dniu Twoich święceń kapłańskich?

Bogu niech będą wypowiedziane na wieki nieskończone dzięki, ponieważ uznał dzisiaj za słuszne, by Kościół z wdzięcznością wspomniał o Tobie, gotowym służyć wszystkim, zawsze i wszędzie – w imię dobroci i miłości Zbawiciela. Amen.

Czytaj dalej

Rodzina

Proś codziennie bardzo usilnie Boga i Najświętszą Dziewicę i nie ustawaj w tym, żebyś mógł przynieść wielką, Bogu miłą rodzinę mężczyzn i kobiet, tak liczną jak piasek morski i gwiazdy na niebie, twojemu umiłowanemu Oblubieńcowi Jezusowi Chrystusowi, abyś mianowicie:
1. Powołał do życia świętą i miłą Bogu rodzinę.
2. Ofiarował twojemu Oblubieńcowi kiedyś w niebie niezliczonych świętych i Bogu miłych duchowych synów i córki.
DD I/184-185

Wczoraj w Ewangelii – plemię przewrotne, dziś – w przeciwieństwie do faryzeuszy – ludzie posłuszni słowom Jezusa, połączeni z Nim relacją głębszą niż naturalne więzy rodzinne. Gdy słyszę: „Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką” – wcale się nie dziwię, że akurat w ten sposób słowo Boże prowadzi do zbliżającego się wielkiego święta dla całej Rodziny Salwatoriańskiej.

Czytaj dalej

Znak

Przyzwyczajaj się do tego, by rozpoznawać również w najmniejszych rzeczach dobroć Boga – z pomocą łaski Bożej!
DD I/80

Ze znakami jest tak, że można je dostawać, a nie umieć ich czytać. Może być ich pełno wokół nas, a i tak nie będziemy w stanie niczego z nich zrozumieć. Poznawanie życia i dzieła bł. Franciszka pozwala odkryć jeszcze jedno: chodzi nie tylko o to, by czytać znaki, lecz i o to, by stawać się znakiem dla innych.

Czytaj dalej

Realista

Potrzebujesz więcej spokoju. Nigdy nie pracować za długo, bez odpoczynku w międzyczasie. Tak możesz więcej zdziałać dla świętej sprawy Bożej.
DD II/92

Oczekując z wdzięcznością na pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana uśmiecham się do dzisiejszej Ewangelii, w której słyszę jak Apostołowie przyszli do Jezusa opowiedzieć o tym, co im się udało zrobić, a On – słuchając i dzieląc ich radość – wysyła ich na odpoczynek. Czy potrzeba bardziej namacalnego dowodu, że Jezus – kochany Zbawiciel, jak mawiał o Nim bł. Jordan – nas rozumie?

Czytaj dalej

Towarzysz drogi

Kto mi się oprze, gdy Pan jest ze mną?
DD I/1; 1 lipca 1875

Sto czterdzieści sześć lat temu – 1 lipca 1875 roku – 27-letni Jan Chrzciciel Jordan, dotknięty łaską Bożą, zaczyna pisać swój Dziennik Duchowy. Zwykły zeszyt z bardzo osobistymi notatkami, z którym nigdy się nie rozstaje i nikomu nie pokazuje, co jest w środku.

Czytaj dalej

Jesteśmy uratowani

Idź odważnie naprzód i działaj dzielnie zgodnie z paktem i w ufności Bogu Wszechmogącemu (…).
DD II/104

To jest ta „dobra robota” Dobrej Nowiny – dawać pociechę, że Jezus potrafi zobaczyć człowieka w kimś, kogo wszyscy spisali już na straty, że On uważa za cennych także tych, w których ludzie nie widzą już niczego dobrego. To jest również przesłanie samego bł. Ojca Franciszka, służącego wszystkim i wszędzie: Zawsze będziemy tacy dla Boga, skoro odkupiła nas Jego drogocenna Krew (por. DD III/20).

Czytaj dalej

Ojcostwo na kolanach

Moj Boże, błogosław moje dzieci, umocnij (je) i ucz je walczyć i uczyń, żeby zostali wszyscy świętymi!
DD, Ostatnie słowa

Tylko ojciec może tak wołać na łożu śmierci. Tylko ojciec nie będzie do końca myślał o sobie. Żeby scharakteryzować bł. Franciszka Marię od Krzyża Jordana użyć można różnych słów – kapłan, zakonnik, założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, pasjonat, człowiek modlitwy. Wszystkie te określenia są właściwe. I wszystkie doprowadzają do jednego słowa – szczególnie ważnego i wymownego: ojciec.

Czytaj dalej

Hojność

Dziękczynienie przygotowuje duszę na nieograniczoną hojność odwiecznego Słowa.
DD I/75

Błogosławiony Ojcze Franciszku,
jak dobrze w dzień Twoich urodzin – 16 czerwca – usłyszeć w słowie Bożym: „kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie” (por. 2 Kor 9,6-11). Przez 70 lat Twojego życia siałeś tak hojnie, że – teraz –  w hojności zbierania owoców Twojej obecności i dzieła mieścimy się wszyscy, cały Kościół, na całym świecie. „Potomstwo jego będzie potężne na ziemi”  – dodaje jeszcze psalmista (por. Ps. 112). Jak mu nie wierzyć, patrząc na całą Rodzinę Salwatoriańską, którą spotkać można niemal na każdym kontynencie i we wszystkim, co potrzebne drugiemu człowiekowi!

Czytaj dalej

Więcej niż dziękuję

Miejcie zawsze przed oczami wasze święte powołanie, wszędzie i we wszystkim. Powołaniem jest formowanie Chrystusa w was samych i w waszych bliźnich. Nie ustawajcie w czynieniu dobra, pracując ze wszystkich sił dla chwały Bożej i zbawienia dusz. Naprzód, idźcie zawsze naprzód!

To dziś – uroczystości dziękczynne za beatyfikację bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini. Wdzięczność – tak ważna za życia dla Błogosławionego –  musi wybrzmieć i połączyć wszystkich, którzy Jordanowe dzieło odkrywają jako wielki skarb Kościoła.

Czytaj dalej