Język miłości

Kocham was, a ponieważ was kocham, pragnę dla was wiecznego dobra.
Przemówienie w imieniny Wielebnego Ojca, 4.10.1892 r.

Nie ma co udawać, że śmierć nie boli – zdaje się mówić Marta z dzisiejszej Ewangelii, opłakująca brata. Ale jej wiara w Jezusa, pokonująca ludzkie rozczarowanie „gdybyś tu był…”, przypomina mi również, że z Nim nic nie kończy się na bólu. Bo Jego – miłującego Mesjasza – jest przyszłość i wieczność.

Czytaj dalej

Wszystko

Czyń wszystko – wszystko – wszystko dla Niego!
DD II/59

Czy oddałabyś wszystko dla Boga? – pyta mnie dzisiejsza Ewangelia. Słucham tego pytania ze skrępowaniem i uświadamiam sobie, że słowo Boże czytane w towarzystwie Ojca Jordana jest jeszcze większym wyzwaniem niż kiedyś – bez Dziennika Duchowego obok.

Czytaj dalej

Nic bez Boga

Beze Mnie nic nie możecie uczynić.
J 15,5; DD II/12, II/31; III/5; III/7; III/12

I Ewangelia, i Ojciec Franciszek Jordan mówią mi dziś coś o życiu. Na dodatek święto patronki Europy przypomina o św. Brygidzie, a historia Towarzystwa Boskiego Zbawiciela nie pozwala przejść obok tego faktu obojętnie.

Czytaj dalej

Upodobał sobie miłosierdzie

Dopiero w niebie zrozumie się właściwie swoje kapłaństwo.
DD I/66

Było już tu trochę. Adwent z Jordanem, Wielki Post z Jordanem, Droga Krzyżowa z Jordanem, Maj z Jordanem… Wszystko wyrosło z codzienności z Jordanem, przeżywanej także przy zamkniętym laptopie. Od 19 czerwca 2020 roku ta codzienność jest inna niż wcześniej. Uznanie przez Papieża Franciszka cudu za wstawiennictwem Założyciela Salwatorianów mówi: choć droga Ojca Franciszka do beatyfikacji była naprawdę długa, przed nami już ostatnia prosta. Chcę przeżyć to uważnie, z wdzięcznością i dając pierwszeństwo Słowu, które najlepiej poprowadzi #ZJordanemKuBeatyfikacji.

Czytaj dalej

Jahwe okazał miłosierdzie

Z pomocą łaski Bożej tak bardzo, jak to tylko możliwe, naśladuj twojego kochanego świętego Patrona w następującym:
Wobec Boga bądź wielki w darach Jego łaski!
Wobec siebie samego bądź surowy w dziełach umartwienia i pokuty.
Wobec bliźniego gorliwie zabiegaj o jego zbawienie, nie zadowalaj się własną doskonałością. Troszcz się, żeby wszyscy stawali się doskonali i żeby wszystko skierowane było na chwałę Chrystusa, naszego Pana!
DD I/42

Lubiłam spotykać ich razem w Adwencie z Jordanem. Jana Chrzciciela z Ain Karem i Jana Chrzciciela z Gurtweil. Dzisiejsza uroczystość i słowo Boże znów dają mi tę możliwość, którą warto nazwać inaczej: łaską.

Czytaj dalej

Włosy i lata policzone

Wyczekujmy chwil Opatrzności! Nie starajmy się przyspieszać ich biegu!
DD I/159*

Uznanie cudu…?! Pierwsza myśl: rzuć wszystko i rób nowy wpis! Druga myśl – lepsza: rzuć wszystko i uklęknij, bo masz Komu, za kogo i za co dziękować. Tak, Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan wkrótce zostanie ogłoszony błogosławionym!

Czytaj dalej

Wszystkiego Bożego

Opatrzność Boża stworzyła mnie
DD I/185

Ojcze Franciszku,
powiem wprost, bo Ty nie mówiłeś naokoło – jak dobrze, że się urodziłeś! Jak dobrze, że żyłeś. I całe życie chciałeś, byśmy i my – poznając jedynego, prawdziwego Boga – żyli bez końca (por. J 17,3). To Ty ciągle życzyłeś światu – dzień po dniu – wszystkiego Bożego, przypominając ludziom, że są dziełem Opatrzności.

Czytaj dalej

Ilekroć możesz

Gdy pozwoli ci na to twoje zdrowie i twój spowiednik, naśladuj często kochanego Zbawiciela w tym, że przynajmniej część nocy poświęcisz samotnie na modlitwę!
DD I/135

Słysząc w Ewangelii o modlitwie Jezusa w Ogrójcu nie sposób nie pomyśleć o Ojcu Jordanie czuwającym przy Nim przez wiele godzin nocnych.

Czytaj dalej

Rosnąca dusza, czyli kiedy ostatni raz dziękowałeś za spowiednika?

Synu, otrzymałeś Ducha Świętego dla umocnienia; nie bądź zatem małoduszny! Bądź silny i nie lękaj się! Bądź dzielny w walce i walcz mężnie! Nawet gdy cały świat zbroiłby się przeciw Tobie, nie popadaj w nagłe przerażenie! Ja, który zwyciężyłem świat, jestem przy tobie jak potężny wojownik; dlatego upadną bezsilni twoi wrogowie.
DD IV/23-24

Niejedna jest wzmianka o Duchu Świętym w Dzienniku Duchowym Ojca Jordana. Ale właśnie ta mnie zatrzymała i zaczęła współbrzmieć ze słowem Bożym z dnia. I właśnie ten zapis wezwał mnie dziś do wdzięczności.

Czytaj dalej