Dary

To nie sprzeciwia się pokorze, uznać w sobie dary Boże. O Panie, czym ja jestem, że Ty o mnie pamiętasz? Co posiadam, czego nie otrzymałbym od Ciebie?
DD I/40

Może to przez św. Mikołaja, ale dzisiejsza przypowieść o zagubionej owcy zdaje mi się być historią o darach.

Czytaj dalej

On już idzie

Nawróćcie się, ludy, do Ojca Przedwiecznego, do świętego i sprawiedliwego Boga!
DD I/1

W tę drugą niedzielę Adwentu jest już z nami na adwentowej drodze Jan Chrzciciel, patron bł. Franciszka Jordana z chrztu. Zatrzymuje mnie dziś jedno, wypowiadane przez Jana zdanie: „Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie”. A właściwie – jedno słowo z tego zdania: „idzie”. Jezus nie tylko przyjdzie. On już idzie. W perspektywie końca czasów – On już idzie.

Czytaj dalej

Przychodzący

Dopóki znany mi jest jakiś zakątek na ziemi, gdzie Bóg nie jest miłowany, nie mogę pozwolić sobie na chwilę spokoju.
DD I/166

Na dzisiejsze wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, patrona misji katolickich, nie sposób znaleźć lepszego cytatu z Dziennika Duchowego. To są jego słowa, któregoś razu spisane przez bł. Franciszka Jordana. I to właśnie zdanie jest inspiracją znanego, Jordanowego: nie możesz spocząć.

Czytaj dalej

Wołanie

Nie ustawajcie w gorącej, pokornej modlitwie, przez akty wiary, nadziei i miłości; szczególnie w tych dniach wołajcie do Boga, abyście otrzymali wielką ufność.
Kapituła 11.02.1898

Dwaj niewidomi, którzy idą dziś za Jezusem głośno wołając o litość, naprawdę dają mi do myślenia. Bo choć nie widzą, to wiedzą. Wiedzą do Kogo, jak i o co wołać.

Czytaj dalej

Zgoda na zranienie

Wola Boża jest dla was jasna. Waszym zadaniem jest wypełnianie woli Bożej w naśladowaniu Chrystusa. Obyście kiedyś mogli powiedzieć: byłem posłuszny, spełniłem wolę Boga Najwyższego (…).
Kapituła z 13.04.1900

Dzisiejsza Ewangelia to końcówka Kazania na Górze. Przypowieść o dwóch budowniczych, dwóch domach i burzy, w wyniku której tylko jedna budowla ocalała, można nazwać adwentową lekcją pełnienia woli Bożej.

Czytaj dalej

Łap chwilę

O szczęśliwa chwilo!
O święta chwilo!
O niezapomniana chwilo!
DD I/117

Dzisiejsze ewangeliczne spotkanie Jezusa z Szymonem, jego bratem Andrzejem oraz braćmi Jakubem i Janem, synami Zebedeusza to kolejny etap adwentowej drogi, na której naprawdę można o codzienności powiedzieć: szczęśliwa, święta, niezapomniana chwila.

Czytaj dalej

Kochać i czekać

To, czego ludziom najbardziej brakuje, to poznać Boga.
DD I/144

Dzisiaj św. Łukasz prowadzi na spotkanie z rozradowanym Jezusem, a On, wysławiający Ojca, wspomina w Ewangelii o dwóch rodzajach ludzi. Są prostaczkowie, którym została objawiona prawda o Bogu i są ci mądrzy i roztropni przed którymi „te rzeczy” pozostały zakryte.

Czytaj dalej

Pokorny twardziel

Pomyśl, czy coś dostarczyło ci kiedyś więcej pociechy, niż gdy pracowałeś we właściwym usposobieniu dla chwały Bożej oraz dla fizycznego i duchowego dobra bliźniego!
DD I/134

Jest coś w setniku z dzisiejszej Ewangelii, co wzbudza sympatię. Więcej – budzi podziw. W końcu który oficer rzymski – poganin – przejmowałby się aż tak zdrowiem swojego sługi, żeby iść z tym do Jezusa i to z wiarą, że jedno Jego słowo wystarczy, by został uzdrowiony?

Czytaj dalej

Powrót do teraźniejszości

Postępujcie tak, abyście w każdej chwili, gdyby dobry Bóg wam powiedział: Zdaj sprawę z tego, co masz, czy posiadasz to słusznie – byli gotowi.
Kapituła 22.10.1897

Rozumiejcie chwilę obecną – mówi  św. Paweł w Liście do Rzymian w I niedzielę Adwentu i w ten sposób podpowiada mi myśl przewodnią tegorocznej edycji Adwentu z Jordanem. Nie pierwszej i – Bóg jeden to wie – może nie ostatniej.

Czytaj dalej