Z miłości do Krzyża

Powinniście być posłuszni z miłości – z miłości do Boga, z miłości do Boskiego Zbawiciela, z miłości do krzyża.
Kapituła z 5.04.1901
; Wielki Piątek

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają (por. Hbr 4,14-16;5,7-9).

Czytaj dalej

Niezłomny

Wznieś swe serce i wszystkie swe myśli do Boga, który jedyny jest twoją pomocą! Kiedy, o Panie, kiedy będę Cię kochał doskonale? (…) Niech moje serce zostanie wchłonięte przez Twoje!
DD I/10

Sługa Boży Franciszek Jordan to dobry towarzysz przeżywania Męki Pańskiej. Noszący krzyż w imieniu, na wielu wizerunkach przedstawiany z krzyżem w ręku, często powtarzający, że głosić Ukrzyżowanego oznacza także być ukrzyżowanym – dobrze wie, o co w Wielkim Piątku chodzi naprawdę.

Czytaj dalej

Wymowna cisza

Bóg będzie mówił za tych, którzy milczą. Będzie triumfował za tych, którzy cierpią. Wynagrodzi cierpliwość przez szczęśliwe zakończenie.
DD II/22

Cisza jest najpiękniejszym rozważaniem Męki Pańskiej – przeszło mi przez głowę podczas wczorajszej Drogi Krzyżowej z Papieżem Franciszkiem, kiedy została zapowiedziana dwunasta stacja i wszystko zamilkło na dłuższą chwilę. Wielkie rekolekcje świata wciąż trwają. Wyciskają się na twarzy Ojca Świętego, cierpiącego z całym Kościołem. A towarzyszące temu milczenie to najgłębsze dotknięcie Ewangelii.

Czytaj dalej

Siedem ostatnich słów

„Wykonało się”:
ze względu na wolę Ojca,
ze względu na siebie samego,
ze względu na ludzi.
To jest dzieło zbawienia.
Żyj tak, żebyś u końca życia mógł powiedzieć:
„Wykonało się!” (J 19,30)
DD III/24

Ostatnie słowa są szczególnie cenne. Może dlatego, że zwykle są krótkie. Zdają się uciekać, urywane bólem i cierpieniem. Trzeba wytężyć słuch, by nic nie uronić. Trzeba szerzej otworzyć serce, żeby wszystkie mogły tam bezpiecznie trafić.

Czytaj dalej