Gościnność

Prowadź rozmowy duchowe z dobrym Zbawicielem! Usiądź pokorny i otwarty u Jego stop i słuchaj uważnie Jego słów!
DD I/65

Tak jak w jednej Łukaszowej perykopie mogły się znaleźć uwijająca się Marta i zasłuchana Maria, tak w jednym Dzienniku Duchowym bł. Franciszek Jordan zapisał zarówno słynne: nie możesz spocząć jak i to, cytowane u góry: usiądź.

Czytaj dalej

Ocaleni i niezagrożeni będziecie

Nigdy nie trać nadziei, moje dziecko! Ja jestem twoim Ojcem, twoim potężnym Obrońcą, Wszechmogący. Zaufaj mi mocno i przylgnij do mnie serdecznie.
DD IV/28

Dzisiejsza Ewangelia to ważna lekcja życia: nie jest tak, że kiedy płynie się z Jezusem w jednej łodzi, to już nic groźnego ani trudnego do zniesienia nie może się wydarzyć. Zarówno słowo Boże jak i świadectwo wielu świętych to podkreśla: kto zdecydował się na wspólną drogę z Jezusem, z niejedną burzą będzie musiał się zmagać. Ale już nie sam.

Czytaj dalej

Dziękczynienie

O niewysłowiona Tajemnico, o wielka Łaskawości, o Pokarmie szlachetnych, o Niepokalany, Ty, od grzeszników Oddzielony, Ty, mój Panie i mój Boże! Ty przyjdziesz do mnie. O moja Miłości!
DD I/149

To jest piękne połączenie – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rocznica urodzin bł. Franciszka Jordana (16.06.1848 r.) i wciąż trwający rok dziękczynienia za jego beatyfikację. Tak, to wszystko dzieje się dziś.

Czytaj dalej

Przekazani łasce

Wdzięczność jest świętym obowiązkiem.
Kapituła 13.11.1896

Nosząc wciąż w pamięci prawie osiemdziesiąt lat procesu beatyfikacyjnego bł. Franciszka od Krzyża Jordana aż trudno uwierzyć, że właśnie mija rok od ogłoszenia go błogosławionym. To naprawdę już rok!

Czytaj dalej

Ozdobieni w świętość

Stwórca ozdobi swoje stworzenie w wielką świętość, a szczególnie w pokorę, aby mogło się stać tak dobrym, jak można, narzędziem Bożej Opatrzności, wiernie wypełniało jego obietnicę i po tym życiu zostało przyjęte przez Niego do wiecznej radości.
DD I/204

Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień tych wszystkich, którzy na serio przejęli się błogosławieństwami z dzisiejszej Ewangelii. Dzień wszystkich, którzy na tych słowach zbudowali swoje życie. Nie tylko to na ziemi.

Czytaj dalej

Dzieło

Z Marią w imieniu. Różaniec z błogosławionym Franciszkiem od Krzyża Jordanem.
Część bolesna.

Jan Maria Franciszek od Krzyża,
to znaczy:
krzyż jest twoim życiem,
krzyż jest twoim zbawieniem,
krzyż jest twoją koroną,
krzyż jest twoją chlubą,
krzyż jest twoją nadzieją,
krzyż jest twoją tarczą,
krzyż jest twoją obroną,
krzyż jest twoim udziałem,
krzyż jest twoją radością.
DD I/179

Czytaj dalej