Przekazani łasce

Wdzięczność jest świętym obowiązkiem.
Kapituła 13.11.1896

Nosząc wciąż w pamięci prawie osiemdziesiąt lat procesu beatyfikacyjnego bł. Franciszka od Krzyża Jordana aż trudno uwierzyć, że właśnie mija rok od ogłoszenia go błogosławionym. To naprawdę już rok!

Czytaj dalej

Ozdobieni w świętość

Stwórca ozdobi swoje stworzenie w wielką świętość, a szczególnie w pokorę, aby mogło się stać tak dobrym, jak można, narzędziem Bożej Opatrzności, wiernie wypełniało jego obietnicę i po tym życiu zostało przyjęte przez Niego do wiecznej radości.
DD I/204

Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień tych wszystkich, którzy na serio przejęli się błogosławieństwami z dzisiejszej Ewangelii. Dzień wszystkich, którzy na tych słowach zbudowali swoje życie. Nie tylko to na ziemi.

Czytaj dalej

Dzieło

Z Marią w imieniu. Różaniec z błogosławionym Franciszkiem od Krzyża Jordanem.
Część bolesna.

Jan Maria Franciszek od Krzyża,
to znaczy:
krzyż jest twoim życiem,
krzyż jest twoim zbawieniem,
krzyż jest twoją koroną,
krzyż jest twoją chlubą,
krzyż jest twoją nadzieją,
krzyż jest twoją tarczą,
krzyż jest twoją obroną,
krzyż jest twoim udziałem,
krzyż jest twoją radością.
DD I/179

Czytaj dalej

Wszystko ma sens

Uświęcajcie się, rośnijcie i mnóżcie się na całej ziemi, aż do wypełnienia czasów w imię Pana! Amen.
Duchowy Testament Ojca Jordana, 8

Dziś 8 września – kolejna rocznica śmierci bł. Ojca Franciszka od Krzyża Jordana. Śmierci, która przyszła po długiej, wyczerpującej chorobie i wielkim cierpieniu. I z którą – na dodatek -trzeba było się mierzyć praktycznie w osamotnieniu, z dala od ludzi i miejsc szczególnie bliskich sercu. Ale ten dzień – dzień jego śmierci – jak żaden inny ciągle uczy mnie czegoś o życiu.

Czytaj dalej

Chodzi o miłość

O, jak dobry jest On dla ciebie! Gdybyś mógł jeszcze lepiej to pojąć!
DD II/59

Uśmiecham się do cytowanych u góry słów Błogosławionego Franciszka z Dziennika Duchowego. Też był 20 sierpnia, gdy je sobie zapisał. „Przychodzą” do mnie dziś – w drugą rocznicę Słowa z Jordanem, żebym nigdy nie zapomniała, że wszystko, co się tu zdarzyło i zdarza to nic innego, jak dobroć i miłość samego Zbawiciela.

Czytaj dalej

Panie, jeśliś Ty jest…

Już sama nasza ufność skłoniłaby Boga, by przyjść nam z pomocą i nas uratować, ponieważ ufność ta przynosi Mu chwałę i pokazuje, że znamy Jego imię.
DD I/162

Lubię Piotra w dzisiejszej Ewangelii. Lubię, jak woła do Jezusa: „każ mi przyjść do siebie”. I lubię nawet to, że zaczyna panikować, gdy okazuje się, że Jezus bierze jego prośbę na serio. Lubię to i dobrze rozumiem, bo i mnie zdarzyło się solidnie zadrżeć w środku, gdy naprawdę dotarło do mnie: Bóg słucha! I postawiło twarzą w twarz z Bożą wspaniałością. To jest też systematyczna lekcja od rozmodlonego bł. Jordana: Zanim zaczniesz wołać, przygotuj się na to, że On weźmie to wołanie poważnie.

Czytaj dalej