Wszystko ma sens

Uświęcajcie się, rośnijcie i mnóżcie się na całej ziemi, aż do wypełnienia czasów w imię Pana! Amen.
Duchowy Testament Ojca Jordana, 8

Dziś 8 września – kolejna rocznica śmierci bł. Ojca Franciszka od Krzyża Jordana. Śmierci, która przyszła po długiej, wyczerpującej chorobie i wielkim cierpieniu. I z którą – na dodatek -trzeba było się mierzyć praktycznie w osamotnieniu, z dala od ludzi i miejsc szczególnie bliskich sercu. Ale ten dzień – dzień jego śmierci – jak żaden inny ciągle uczy mnie czegoś o życiu.

Czytaj dalej

Chodzi o miłość

O, jak dobry jest On dla ciebie! Gdybyś mógł jeszcze lepiej to pojąć!
DD II/59

Uśmiecham się do cytowanych u góry słów Błogosławionego Franciszka z Dziennika Duchowego. Też był 20 sierpnia, gdy je sobie zapisał. „Przychodzą” do mnie dziś – w drugą rocznicę Słowa z Jordanem, żebym nigdy nie zapomniała, że wszystko, co się tu zdarzyło i zdarza to nic innego, jak dobroć i miłość samego Zbawiciela.

Czytaj dalej

Panie, jeśliś Ty jest…

Już sama nasza ufność skłoniłaby Boga, by przyjść nam z pomocą i nas uratować, ponieważ ufność ta przynosi Mu chwałę i pokazuje, że znamy Jego imię.
DD I/162

Lubię Piotra w dzisiejszej Ewangelii. Lubię, jak woła do Jezusa: „każ mi przyjść do siebie”. I lubię nawet to, że zaczyna panikować, gdy okazuje się, że Jezus bierze jego prośbę na serio. Lubię to i dobrze rozumiem, bo i mnie zdarzyło się solidnie zadrżeć w środku, gdy naprawdę dotarło do mnie: Bóg słucha! I postawiło twarzą w twarz z Bożą wspaniałością. To jest też systematyczna lekcja od rozmodlonego bł. Jordana: Zanim zaczniesz wołać, przygotuj się na to, że On weźmie to wołanie poważnie.

Czytaj dalej

Zaspokojony głód powołania

Nie pozwól, aby coś przeszkodziło ci żyć całkowicie dla Boga i Jego świętej sprawy!
25.7.1906
DD II/100

Dziś, w niedzielę, Ewangelia opowiada mi o Jezusie karmiącym tłumy, a życiorys bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana przypomina, że właśnie 25 lipca – 143 lata temu – odbyła się jego Msza święta prymicyjna.

Czytaj dalej

Jestem

Bogu niech będą wypowiedziane na wieki nieskończone dzięki, ponieważ uznał dzisiaj
za słuszne przyjąć swego niegodnego sługę do stanu kapłańskiego. Amen.

21 lipca 1878
DD I/142

Błogosławiony Ojcze Franciszku,
czy pozwolisz mi trochę „przerobić” słowa, które zapisałeś sobie 143 lata temu, właśnie 21 lipca, w dniu Twoich święceń kapłańskich?

Bogu niech będą wypowiedziane na wieki nieskończone dzięki, ponieważ uznał dzisiaj za słuszne, by Kościół z wdzięcznością wspomniał o Tobie, gotowym służyć wszystkim, zawsze i wszędzie – w imię dobroci i miłości Zbawiciela. Amen.

Czytaj dalej

Rodzina

Proś codziennie bardzo usilnie Boga i Najświętszą Dziewicę i nie ustawaj w tym, żebyś mógł przynieść wielką, Bogu miłą rodzinę mężczyzn i kobiet, tak liczną jak piasek morski i gwiazdy na niebie, twojemu umiłowanemu Oblubieńcowi Jezusowi Chrystusowi, abyś mianowicie:
1. Powołał do życia świętą i miłą Bogu rodzinę.
2. Ofiarował twojemu Oblubieńcowi kiedyś w niebie niezliczonych świętych i Bogu miłych duchowych synów i córki.
DD I/184-185

Wczoraj w Ewangelii – plemię przewrotne, dziś – w przeciwieństwie do faryzeuszy – ludzie posłuszni słowom Jezusa, połączeni z Nim relacją głębszą niż naturalne więzy rodzinne. Gdy słyszę: „Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką” – wcale się nie dziwię, że akurat w ten sposób słowo Boże prowadzi do zbliżającego się wielkiego święta dla całej Rodziny Salwatoriańskiej.

Czytaj dalej

Znak

Przyzwyczajaj się do tego, by rozpoznawać również w najmniejszych rzeczach dobroć Boga – z pomocą łaski Bożej!
DD I/80

Ze znakami jest tak, że można je dostawać, a nie umieć ich czytać. Może być ich pełno wokół nas, a i tak nie będziemy w stanie niczego z nich zrozumieć. Poznawanie życia i dzieła bł. Franciszka pozwala odkryć jeszcze jedno: chodzi nie tylko o to, by czytać znaki, lecz i o to, by stawać się znakiem dla innych.

Czytaj dalej