Garstka

Popatrzcie: jeśli ktoś z was sprawuje funkcję, w której pozornie nie może wiele zdziałać, to zdziała wiele poprzez harmonijne współdziałanie z całością!
Kapituła 20.01.1899

Wciąż porusza mnie powyższy cytat. Trafiłam na niego jakiś czas temu, tzw. przypadkiem, któremu na drugie imię: Opatrzność Boża. I na dziś – to znaczy na kolejną rocznicę śmierci bł. Franciszka Jordana – wydaje się taki w sam raz.

Czytaj dalej

Słowo wie co powiedzieć

Pielęgnuj modlitwę dziękczynienia; wtedy Bóg obdarzy cię coraz większymi łaskami w coraz większym nadmiarze!
DD I/75

Dzisiaj Słowu z Jordanem stuknął trzeci rok. Był 20 sierpnia 2018 roku, niedługo przed stuleciem śmierci Ojca Franciszka, kiedy pierwszy raz z drżeniem wzięłam do ręki Dziennik Duchowy. A dokładnie rok później – 20 sierpnia 2019 roku – opublikowałam tutaj „Jordanową lekcję pierwszą”. Czy się bałam? Tak bardzo, jak bardzo wiedziałam, że jeśli robić takie szaleństwa, to tylko z Jezusem.

Czytaj dalej

Wszyscy zaczynamy od niedojrzałości 

Pierwsze i najważniejsze jest, i powinno być zawsze dla ciebie, stać się, żyć i umrzeć świętym i miłym Bogu. Coś, co nie prowadzi do tego celu albo przeszkadza ci w tym, usuń z pomocą łaski Bożej! Stań się wielki przed Bogiem, a nie przed światem!
DD I/31 (1878)

Cieszę się, że opowieść o synach Zebedeusza i ich matce, która przychodzi „po prośbie” do Jezusa, aby Jakub i Jan mieli dobre miejsca w Królestwie Bożym, wypada w Ewangelii właśnie dziś – w kolejną, 144 rocznicę Mszy św. prymicyjnej bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana.

Czytaj dalej

Cały świat

(…) mamy rozejść się na cały świat, a jednocześnie być jednego serca i jednej myśli (…).
4.10.1901

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody – słyszę dziś w Ewangelii, przeznaczonej na święto bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. A jego życie i dzieło dopowiada: rzeczywiście pójdzie na cały świat ten, dla kogo Bóg jest całym światem.

Czytaj dalej

Gościnność

Prowadź rozmowy duchowe z dobrym Zbawicielem! Usiądź pokorny i otwarty u Jego stop i słuchaj uważnie Jego słów!
DD I/65

Tak jak w jednej Łukaszowej perykopie mogły się znaleźć uwijająca się Marta i zasłuchana Maria, tak w jednym Dzienniku Duchowym bł. Franciszek Jordan zapisał zarówno słynne: nie możesz spocząć jak i to, cytowane u góry: usiądź.

Czytaj dalej

Ocaleni i niezagrożeni będziecie

Nigdy nie trać nadziei, moje dziecko! Ja jestem twoim Ojcem, twoim potężnym Obrońcą, Wszechmogący. Zaufaj mi mocno i przylgnij do mnie serdecznie.
DD IV/28

Dzisiejsza Ewangelia to ważna lekcja życia: nie jest tak, że kiedy płynie się z Jezusem w jednej łodzi, to już nic groźnego ani trudnego do zniesienia nie może się wydarzyć. Zarówno słowo Boże jak i świadectwo wielu świętych to podkreśla: kto zdecydował się na wspólną drogę z Jezusem, z niejedną burzą będzie musiał się zmagać. Ale już nie sam.

Czytaj dalej

Dziękczynienie

O niewysłowiona Tajemnico, o wielka Łaskawości, o Pokarmie szlachetnych, o Niepokalany, Ty, od grzeszników Oddzielony, Ty, mój Panie i mój Boże! Ty przyjdziesz do mnie. O moja Miłości!
DD I/149

To jest piękne połączenie – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rocznica urodzin bł. Franciszka Jordana (16.06.1848 r.) i wciąż trwający rok dziękczynienia za jego beatyfikację. Tak, to wszystko dzieje się dziś.

Czytaj dalej

Przekazani łasce

Wdzięczność jest świętym obowiązkiem.
Kapituła 13.11.1896

Nosząc wciąż w pamięci prawie osiemdziesiąt lat procesu beatyfikacyjnego bł. Franciszka od Krzyża Jordana aż trudno uwierzyć, że właśnie mija rok od ogłoszenia go błogosławionym. To naprawdę już rok!

Czytaj dalej

Ozdobieni w świętość

Stwórca ozdobi swoje stworzenie w wielką świętość, a szczególnie w pokorę, aby mogło się stać tak dobrym, jak można, narzędziem Bożej Opatrzności, wiernie wypełniało jego obietnicę i po tym życiu zostało przyjęte przez Niego do wiecznej radości.
DD I/204

Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień tych wszystkich, którzy na serio przejęli się błogosławieństwami z dzisiejszej Ewangelii. Dzień wszystkich, którzy na tych słowach zbudowali swoje życie. Nie tylko to na ziemi.

Czytaj dalej