Dzieło

Z Marią w imieniu. Różaniec z błogosławionym Franciszkiem od Krzyża Jordanem.
Część bolesna.

Jan Maria Franciszek od Krzyża,
to znaczy:
krzyż jest twoim życiem,
krzyż jest twoim zbawieniem,
krzyż jest twoją koroną,
krzyż jest twoją chlubą,
krzyż jest twoją nadzieją,
krzyż jest twoją tarczą,
krzyż jest twoją obroną,
krzyż jest twoim udziałem,
krzyż jest twoją radością.
DD I/179

Czytaj dalej