Realista

Potrzebujesz więcej spokoju. Nigdy nie pracować za długo, bez odpoczynku w międzyczasie. Tak możesz więcej zdziałać dla świętej sprawy Bożej.
DD II/92

Oczekując z wdzięcznością na pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana uśmiecham się do dzisiejszej Ewangelii, w której słyszę jak Apostołowie przyszli do Jezusa opowiedzieć o tym, co im się udało zrobić, a On – słuchając i dzieląc ich radość – wysyła ich na odpoczynek. Czy potrzeba bardziej namacalnego dowodu, że Jezus – kochany Zbawiciel, jak mawiał o Nim bł. Jordan – nas rozumie?

Czytaj dalej

Towarzysz drogi

Kto mi się oprze, gdy Pan jest ze mną?
DD I/1; 1 lipca 1875

Sto czterdzieści sześć lat temu – 1 lipca 1875 roku – 27-letni Jan Chrzciciel Jordan, dotknięty łaską Bożą, zaczyna pisać swój Dziennik Duchowy. Zwykły zeszyt z bardzo osobistymi notatkami, z którym nigdy się nie rozstaje i nikomu nie pokazuje, co jest w środku.

Czytaj dalej

Jesteśmy uratowani

Idź odważnie naprzód i działaj dzielnie zgodnie z paktem i w ufności Bogu Wszechmogącemu (…).
DD II/104

To jest ta „dobra robota” Dobrej Nowiny – dawać pociechę, że Jezus potrafi zobaczyć człowieka w kimś, kogo wszyscy spisali już na straty, że On uważa za cennych także tych, w których ludzie nie widzą już niczego dobrego. To jest również przesłanie samego bł. Ojca Franciszka, służącego wszystkim i wszędzie: Zawsze będziemy tacy dla Boga, skoro odkupiła nas Jego drogocenna Krew (por. DD III/20).

Czytaj dalej

Ojcostwo na kolanach

Moj Boże, błogosław moje dzieci, umocnij (je) i ucz je walczyć i uczyń, żeby zostali wszyscy świętymi!
DD, Ostatnie słowa

Tylko ojciec może tak wołać na łożu śmierci. Tylko ojciec nie będzie do końca myślał o sobie. Żeby scharakteryzować bł. Franciszka Marię od Krzyża Jordana użyć można różnych słów – kapłan, zakonnik, założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, pasjonat, człowiek modlitwy. Wszystkie te określenia są właściwe. I wszystkie doprowadzają do jednego słowa – szczególnie ważnego i wymownego: ojciec.

Czytaj dalej

Hojność

Dziękczynienie przygotowuje duszę na nieograniczoną hojność odwiecznego Słowa.
DD I/75

Błogosławiony Ojcze Franciszku,
jak dobrze w dzień Twoich urodzin – 16 czerwca – usłyszeć w słowie Bożym: „kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie” (por. 2 Kor 9,6-11). Przez 70 lat Twojego życia siałeś tak hojnie, że – teraz –  w hojności zbierania owoców Twojej obecności i dzieła mieścimy się wszyscy, cały Kościół, na całym świecie. „Potomstwo jego będzie potężne na ziemi”  – dodaje jeszcze psalmista (por. Ps. 112). Jak mu nie wierzyć, patrząc na całą Rodzinę Salwatoriańską, którą spotkać można niemal na każdym kontynencie i we wszystkim, co potrzebne drugiemu człowiekowi!

Czytaj dalej

Więcej niż dziękuję

Miejcie zawsze przed oczami wasze święte powołanie, wszędzie i we wszystkim. Powołaniem jest formowanie Chrystusa w was samych i w waszych bliźnich. Nie ustawajcie w czynieniu dobra, pracując ze wszystkich sił dla chwały Bożej i zbawienia dusz. Naprzód, idźcie zawsze naprzód!

To dziś – uroczystości dziękczynne za beatyfikację bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini. Wdzięczność – tak ważna za życia dla Błogosławionego –  musi wybrzmieć i połączyć wszystkich, którzy Jordanowe dzieło odkrywają jako wielki skarb Kościoła.

Czytaj dalej

Błogosławiony

To wola Boga, a więc prawdziwe jest, że wszyscy powinniśmy stać się świętymi. Dlatego też jest prawdziwe, że to możemy. Skoro więc tak też myślimy o nas i odpowiednio do tego podejmiemy stanowczą decyzję, aby stać się świętymi, i wskutek tego dążymy do świętości ze wszystkich sił duszy i ciała, wtedy zgadzamy się z Boską prawdą.
DD I/79

I zdarzyło się! Po 78 latach procesu beatyfikacyjnego i wytrwałych modlitwach całej Rodziny Salwatoriańskiej, Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan, założyciel salwatorianów i salwatorianek został ogłoszony błogosławionym.

Czytaj dalej

Dziękuję

Pasterzuj przez słowo!
Pasterzuj przez czyn!
Pasterzuj przez myśl!
DD I/180

Ojcze Franciszku,

Ty wiedziałeś, że Dobry Pasterz jest tylko jeden. Może dlatego wszelkie Twoje słowa o „pasterzowaniu” są takie prawdziwe. Zresztą, nie musiałeś nawet mówić, żeby brzmienie Twojego życia dotarło tam, gdzie bezradnie czeka choćby jeden tylko, jak ewangeliczna zagubiona owca.

Czytaj dalej

Chodzi o Ewangelię

Dla tego, kto wierzy, wszystko jest możliwe
DD II/16

Wbrew pozorom, czy pierwszym skojarzeniom – to nie jest blog o Ojcu Jordanie. Nigdy taki nie był. To jest blog o Słowie Bożym, czytanym „razem” z wkrótce błogosławionym Założycielem salwatorianów. Tym bardziej powinno to wybrzmieć dziś – w Niedzielę Biblijną. I tym wyraźniej trzeba pokazać, że Franciszek od Krzyża miał całe życie biblijne, a nie tylko jeden taki tydzień.

Czytaj dalej