Droga Miłości

Droga Krzyżowa z Ojcem Franciszkiem Jordanem

Z dzisiejszej Ewangelii: Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej, niż wszystkie całopalenia i ofiary (Mk 12,33). Z Dziennika Duchowego: Przepowiadajcie Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego! O, żeby to było jednak właściwie poznane! (DD II/113).

Czytaj dalej